De repatriering van Sovjetonderdanen uit Nederland 1944-1956

TerugVolgende
 
 
Mythe en Waarheid
Tot nu toe ontbrak een grondige bestudering van de houding van de Nederlandse regering en het militair Gezag ten opzichte van de aan het eind van de oorlog in Nederland verblijvende Sovjetonderdanen. In deze studie staat de vraag centraal in hoeverre er vanaf november 1944 en in de eerste jaren na de Tweede Wereldoorlog door de diverse Nederlandse overheden dwang op de onderdanen van de Sovjet-Unie werd uitgeoefend om Nederland te verlaten. Hoofdrolspelers in het boek zijn de in Duitse dienst getreden soldaten van het Rode Leger en de Ostarbeiterinnen. Ten minste 6500 Sovjetmilitairen bevonden zich tijdens de oorlog op Nederlands grondgebied en minstens 4000 vrouwen uit de Sovjet-Unie kwamen na de oorlog naar Nederland. In de beschrijving van de naoorlogse periode komt ook het Nederlands beleid ter sprake ten opzichte van de in de Sovjet-Unie achtergebleven Nederlanders. Hun vrijlating werd in toenemende mate afhankelijk gemaakt van de terugkeer der Sovjetburgers.
   
Titel De repatriering van Sovjetonderdanen uit Nederland 1944-1956

Ondertitel Mythe en Waarheid
Auteur dr. Feiko H. Postma
Rubriek Nederlandse geschiedenis
Omvang 368 Pagina's
Formaat 17,5 x 24,5 cm
Uitvoering Gebonden, ge´llustreerd
Prijs € 27,50
ISBN 978 90 6707 573 2
Status Bijna uitverkocht
   
 

TerugVolgende